Barion Pixel
A weboldal használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Gloomy Thursday - Szomorú csütörtök - NVLNJ

© Tomka Csilla -

 

EN / magyarul lent


 

Gloomy Thursday - Wich day was? - NVLJN - No. 01-03


Fine art print (only 1/1)

 

Year:


16.02.2024.

 

About:


Even prayer does not cure sins!

 

On 16.02.2024. Navalny died. Location: Polar Wolf (IK-3) prison, Kharp, Russia.

This official report came out only 2 minutes after his alleged death.

Everything else is lost behind the walls...

 

The graphic series is about the sad reality that is part of a cruel farce.

Its about a modern-day system in which medieval habits and rights decide life and death.

Its about a society that has no moral questions.

Its about a society that doesn't even know about itself.

Its about a society in which the human being is an animal...

 

Motifs:


The graphic series consisting of 3 parts refers to the name of the prison (IK-3), while the colors and their order on the graphics refer to the colors of the flag of Russia. The color red symbolizes blood (blood clot was officially designated as the cause of death), life and death, the shades of dark-grey-black suggest Frost Death.

The repeating X graphic element means that the mission is complete, in other words the enemy is eliminated.

Navalny's name is hidden, it consists of disintegrated pieces. The letter J, which also includes his name, tilts and becomes a part of the X symbol.

The color spots flowing through the graphics depict time, flows and changes.

The typography of the words Gloomy Thursday is associated with the sad reality and the song Gloomy Sunday first published in 1933 by the Hungarian pianist and composer Dezső Seress and the Hungarian poet and lyricist László Jávor. The original title was The End of the World and was about the despair caused by the World War and ended with a silent prayer about the sing of the people.

The version entitled Gloomy Sunday - in which the main character wants to commit suicide after the death of his beloved - soon became known as the suicide song due to urban legends. In the English-speaking world, it was Billie Holliday's performance in 1941 that made the world famous. 

Back to the original case...

Gloomy Thursday is only a symbolic reference to what happened...

 


ARTWORKS ARE NOT FOR SALE! 


 

© Tomka Csilla

 

HU


 

Szomorú csütörtök - Melyik nap volt? - NVLJN - 01-03


Képzőművészeti nyomatok (csupán 1/1-es példányszámban)

 

Évszám: 


2024.02.16.

 

Bővebben:


A vétkekre az ima sem gyógyír!

 

2024.02.16-én meghalt Navalnij. Helyszín: Sarki farkas börtön (IK-3), Kharp, Oroszország. 

Ez a hivatalos jelentés csupán 2 perccel az állítólagos halála után jelent meg.

Minden egyéb a színfalak mögött veszett...

 

A grafikai sorozat arról a szomorú valóságról szól, amely egy kegyetlen színjáték része.

Egy modernkori rendszerről, amelyben középkori szokások és jogok élet-halálról döntenek.

Egy társadalomról, amelynek nincsenek erkölcsi kérdései.

Egy társadalomról, amely nem is tud önmagáról.

Egy társadalomról, amelyben állat az ember-lény...

 

Motívumok:


A 3 részből álló grafikai sorozat a börtön nevére (IK-3), míg a grafikákon látható színek és sorrendjük Oroszország zászlójának színeire utalnak. A vörös szín a vért (a halál okaként hivatalosan a vérrögöt jelölték meg), az életet és a halált jelképezi, a sötét-szürke-fekete árnyalatok pedig a fagyhalált sejtetik.

Az ismétlődő X grafikai elem azt jelenti, hogy a küldetés befejeződött, vagyis hogy az ellenséget likvidálták.

Navalnij neve el van rejtve, szétesett darabokból áll. A nevét is tartalmazó J betű megbillen és az X szimbólum részévé válik.

A gráfikákon átfolyó színfoltok időt, az áramlásokat és a változásokat ábrázolják.

A Szomorú csütörtök szavak tipográfiája a szomorú valóságra és Seress Dezső zongoraművész, zeneszerző és Jávor László költő, dalszövegíró, 1933-as első kiadású Szomorú vasárnap című dalára asszociál. Az eredeti címe a Vége a világnak volt és a világháború okozta kétségbeesésről szólt, és egy, az emberek vétkeivel kapcsolatos, csendes imával végződött.

A Szomorú vasárnap című változat - amelyben a főhős öngyilkosságot kíván elkövetni kedvese halála után - hamarosan a városi legendáknak hatására világszerte az öngyilkosok dalaként vált ismertté. Az angol nyelvterületen a világhírt Billie Holliday 1941-beli előadása hozta.

Visszatérve az eredeti esetre...

A Szomorú csütörtök csupán szimbolikus utalás a történtekre...

 


AZ ALKOTÁSOK NEM ELADÓK!


 

© Tomka Csilla